top of page

Kurs og veiledning

"Mellom stimuli og respons er det et rom. ​

I rommet er kraft til å velge vår respons. ​

I vår respons er muligheten for vekst og frihet "​

Victor Frankl


Enneagrammet er et verktøy til personlig vekst og utvikling. Det beskriver ni personlighetstyper, som alle har sine foretrukne reaksjonsmønstre. Modellen gir anledning til å bli kjent med disse for å kunne øke handlingsrommet og valgmulighetene, og derved erfare større frihet.


Jeg underviser i Enneagrammet, og tilbyr individuell veiledning for den som ønsker å utforske sin type og bli mer bevisst på egne styrker og fallgruver.

Å jobbe med Enneagrammet er en annen tilnærming enn gestaltterapi, samtidig som det er mange sammenfallende vekstveier.


Les gjerne mer om Enneagrammet her:

https://www.iea-norge.no/enneagrammet/

bottom of page