top of page

Velkommen til Vita Gestaltterapi

Jeg er gestaltterapeut og jordmor, og ser mye likhet mellom livsprosesser og fødsler. Begge deler er både individuelle, krevende, smertefulle, energiske og livgivende! I begge prosessene ser jeg det som meningsfylt å være en medvandrer som tilbyr støtte og veiledning mens du selv må gjøre jobben. For sånn er dette livet. Vi må leve det selv.

Jeg tror at hvert menneske må finne sin egen vei, og vet av erfaring at det kan være krevende og ta tid. Noen ganger er livet utfordrende. Å få støtte seg til et annet menneske mens man jobber med det som er strevsomt, kan være godt. Gestaltterapi utforsker det du er opptatt av, og vi kan bruke både samtale, ulike aktiviteter og rollespill. Vi finner sammen ut hva som gir mening for deg, uten å lete etter feil og mangler, og uten å søke en ferdig oppskrift. Vi vil ta utgangspunkt i her og nå, med en holdning av aksept og raushet. Målet for terapien er ikke å bli "frisk", men å utvide livsrommet, bli bevisst på tanker, følelser og handlinger, og tydeliggjøre begrensninger, muligheter og valg.

Vita Gestaltterapi ønsker deg velkommen som trenger noen å prate med, for eksempel deg som:

  • har lyst til å bli mer kjent med deg selv
  • står overfor valg og ikke ser veien videre
  • har strevsomme tanker
  • står i en utfordrende situasjon
  • sliter med eksistensielle tema som ensomhet og mening
  • har vokst opp i flere kulturer og strever med identitet og tilhørighet
  • er gravid eller nybakt forelder og trenger å prate om din situasjon, om fødsel eller annet du er opptatt av

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende time.

Jeg snakker norsk, engelsk og spansk.

Ved behov tilbyr jeg også samtaler via Zoom eller telefon.

En god leveregel: Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. (Bibelen)

Et godt motto: Don't ask what the world needs. Ask what makes you come alive. Because what the world needs, is people who are alive. (Howard Thurman)

bottom of page