top of page

Gestalt psykoterapi er en samtaleterapi hvor vi er opptatt av hele mennesket; tanker, følelser og kropp. Terapeuten støtter deg til å klarlegge din situasjon akkurat nå. Da kan det være enklere å se hvilke valg og muligheter du har.

Ordet gestalt kan oversettes med et meningsfylt hele.

Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien, og bygger på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell – fenomenologisk filosofi. Den ble grunnlagt på 1950 / 60-tallet i USA av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls, sammen med amerikaneren Paul Goodman.

Gestaltterapi er en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi. Bevisstgjøringen i terapien skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

Jeg jobber selvstendig og er ikke tilknyttet det offentlige helsevesenet. Jeg tar derfor ikke imot klienter med alvorlige psykiske lidelser eller rusproblemer. Dersom det i terapi dukker opp tema som f.eks. selvmordstanker, vil jeg gjerne samarbeide med fastlegen din om den videre behandlingen, i samråd med deg. Det kan da være mest hensiktsmessig at fastlegen overtar behandlingsansvaret og henviser deg til andre instanser.


En times individualterapi varer 60 minutter og koster kr 850 (inkl. mva).

Time som ikke er avbestilt innen 24 timer før avtalen, må betales i sin helhet.

bottom of page