top of page

Jeg er født i 1970. Det meste av barndommen min tilbrakte jeg i Ecuador, som barn av misjonærer, og jeg ser på meg selv som en TCK (Third Culture Kid). I 1992 var jeg utdannet sykepleier fra Diakonhjemmet. Etter 7 års sykepleiepraksis i eldreomsorgen i kommunen og på kirurgisk avdeling på Vest Agder Sentralsykehus, fortsatte jeg med jordmorstudiet ved Høgskolen i Bergen, fullført i 2001. Jeg jobbet ved Føde/Barselavdelingen og Fødepoliklinikken ved Stavanger Universitetssjukehus i 11 år, før jeg flyttet til Kristiansand og begynte å jobbe i Kvinneklinikken ved Sørlandet Sykehus. I 2017 fikk jeg stilling som jordmor i Kristiansand kommune, og der jobber jeg nå 4 dager i uken. Gestaltterapeut ble jeg i 2013 ved Norsk Gestalt Institutt. Dette er en NOKUT-godkjent utdanning. Våren 2018 fullførte jeg nivå 1 av videreutdanningen ved Sensorimotor Psyschotherapy Institute. Våren 2021 fullførte jeg en videreutdannelse ved Center for Somatic Studies.

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF), og er underlagt deres etiske retningslinjer, deriblant taushetsplikt.


bottom of page